Heeft de FOD Justitie samenwerkingsakkoorden afgesloten?

Heeft de FOD Justitie samenwerkingsakkoorden afgesloten?

Behalve vrijwillige prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen, werden ook samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen FOD Justitie en:

              Defensie

              FOD Binnenlandse zaken

              Waalse overheidsdienst

 

Vragen

Behalve vrijwillige prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen, werden ook samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen FOD Justitie en:

              Defensie

              FOD Binnenlandse zaken

              Waalse overheidsdienst

 

De justitiabele voert zijn prestatie uit onder het rechtstreekse gezag van de verantwoordelijke van de prestatieplaats.  Rekening houdend met de gezagsrelatie tussen de justitiabele en de prestatieplaats gelden de regels over de bescherming op het werk zowel voor de werknemers van de prestatieplaats als voor de justitiabelen die een werkstraf of dienstverlening uitvoeren vermits zij met werknemers gelijkgestelde personen zijn.  

De prestatieplaats bepaalt welke verplichtingen moeten worden nageleefd, in functie van de te presteren taken door de veroordeelde, het aantal uren en de specifieke eigenschappen van de prestatie.